Hva er fordelene med enkeltmannsforetak og hvordan sitfter jeg et?

Jeg er utdannet mekaniker med fagbrev og erfaring og vurderer å starte mitt eget enkeltmannsforetak. I den forbindelse lurer jeg på følgende:

Hvilke muligheter det er for å danne enkeltmannsforetak og hvordan?

Stiftelse av et enkeltmannsforetak er meget enkelt. Hvem som helst kan starte et enkeltmannsforetak. Selve stiftelsen av enkeltmannsforetaket utløser dessuten ikke krav om innlevering av ligning for enkeltmannsforetaket, men ved aktivitet i selskapet kreves dette.

Se artikkelen "Hvordan stifter/registrerer jeg et enkeltpersonforetak (ENK)?" for full info om stiftelse av enkeltmannsforetak.

Hvilke fordeler og ulemper er det med enkeltmannsforetak?

I all hovedsak er det mye mindre administrasjon rundt et enkeltmannsforetak enn andre selskapsformer. Man kan også trekke fra et eventuelt underskudd fra lønnen man eksempelvis har fra et annsettelsesforhold.

Ulempene er flere, men kanskje først og fremst at man blir stående ansvarlig for alt selskapet foretar seg. Eksempelvis om du tar opp et lån, gjør en dårlig jobb og blir erstatningsansvarlig med mer. Det er også vanskeligere å forholde seg til NAV og andre offentlige instanser om du blir arbeidsledig eller ufør. Man har for eksempel ikke krav på dagpenger om man skulle bli arbeidsledig.

Denne artikkelen beskriver fordelene og ulempene godt: Fordeler og ulemper - Aksjeselskap og NUF vs enkeltpersonforetak

Er det mulig å leie seg ut som konsulent via enkeltmannsforetaket?

Ja, det er fullt mulig.

Skriv kommentar