Bil i firma - lønner det seg med firmabil?

Det er fullt fradrag for firmabil i AS og NUF, men dersom bilen også benyttes til privatkjøring vil det medføre fordelsbeskatning for bruker. Fordelene av å ha bil i firmaet er dermed avhengig av om bilen kun benyttes til yrkeskjøring eller om den også benyttes privat.

For firmabil enkeltpersonforetak les artikkelen Firmabil i enkeltmannsforetak (Yrkesbil)

Bil som brukes kun i firmasammenheng

Firmabil kan kjøpes inn til firmaet og den kan benyttes kun i tjeneste. I så tilfelle vil man få fradrag for alle kostnader og det blir ingen beskatning for dem som benytter seg av bilen.

Vær obs på at det fra 2011 stilles enda strengere krav til å sannsynliggjøre at bilen er brukt kun i næring og ikke privat. Det beste er å skrive kjørebok for all kjøringen som dokumentasjon for at bilen ikke benyttes privat.

Bil som benyttes både privat og i jobb/firma

Benyttes derimot bilen av ansatte/eiere til privatkjøring skal denne fordelen beskattes privat som lønn. Beskatningen er uavhengig av kjørelengde, og veldig høy. I disse tilfellene lønner seg som regel alltid å kjøpe bilen privat og få tilbake penger fra firmaet for yrkeskjøring via statens satser for bilgodtgjørelse.

Vær spesielt oppmerksom på at kjøring mellom hjem og jobb regnes som privatkjøring og vil utløse full fordelsbeskatning

På grunn av høy fordelsbeskatning av firmabil er det ofte en fordel å betale ut kjøregodtgjørelse i stedet.

Se også Kan jeg ha firmabil i et aksjeselskap eller NUF?

Kilder:
Skatteloven § 5-13
Finansdepartementets skatteforskrift §§ 5-13-1 til 5-13-7

Kommentarer

Ved bruk av firmabil med full fordelsbeskatning, er det da forskjell på forsikringsoppgjør ved uhell hvis bilen er brukt til tjenestekjøring eller privatkjøring? Eller regnes all kjøring som tjenestekjøring når man har en slik firmabil?

Nei, skal ikke være noen forskjell.

All kjøring regnes ikke som tjenestekjøring, men det har ikke noe med forsikringen å gjøre. Forsikringen skal dekke skader for eier, som er firmaet, uansett hva du bruker den til.

Jeg har akkurat startet et foretak som maler og kjøpt en varebil til bruk i næring og noe til privat. Kjører ca 25.000km i året. Av det ca 1000km privat. Bilen skal parkeres hjemme. Lønner det seg for meg å ikke utgiftsføre bil-utgiftene i forhold til å bli fordelsbeskattet for bruk av firmabil?

Er det et AS som du eier selv, og du kjører privat, lønner det seg mest sannsynlig å eie privat. DEtte kommer dog ann på listepris/kjøpspris på bilen. Om du får mvafradrag(varebil med grønne skilter) er også en vesentlig faktor.

Årsaken til at det ofte lønner seg å eie privat er at den private skattefordelen blir ansett som akkurat den samme uavhengig av antall kjører 5 eller 20 000 kilometer privat.

Dropper du å kjøre privat, evt kun til fra jobb, og dokumenterer dette vil det kunne være økonomisk gunstig. Du må da kun skatte av kjøringen mellom hjemmet og jobben (arbeidsreise) og regnestykket for deg samlet vil bli drastisk endret til fordel å eie bilen i selskapet.

Fordelen for firmabil kun til arbeidsreiser er på kr 3,30 per km til og med 4 000 km .For arbeidsreiser som overstiger 4 000 km, skal det anvendes en sats på kr 1,50 per km.

For ytterligere informasjon, se Lønn ABC 2013.

Har du en bil som er "i liten grad egnet til privat bruk" trenger du ikke å dokumentere bruken, men kun skatte av kjøring til fra jobb.

Begrepet "i liten grad egnet til privat bruk" er dog svært ullent, og du bør sjekke ut med skatteetaten/kemneren om den kvalifiserer til dette.

Kort sagt bør da ha svært lite lyst til å bruke den privat og da heller ikke bruke den privat:) Med andre ord, ikke noe vits å prøve og lurte "systemet" her.

* Oppdatert. Man må dokumentere kjøring selv om bilen blir fastlått til lite egnet for privat bruk. Dobbeltsjekk gjerne med ditt kemnerkontor samtidig som du kontrollerer at bilen oppfyller definisjonen av "lite egnet til privat bruk".

Dette stemmer ikke.
Har man en bil som er "i liten grad egnet til privat bruk" kan man beskatte arbeidsreisen. Men man må fortsatt dokumentere at bilen kun blir brukt til yrkeskjøring og arbeidsreiser. Ved en gjennomgang av bilene på et bokettersyn sjekkes det etter en ting: Faktisk kjøring - dokumentert ykreskjøring og beskattede arbeidsreiser = privat kjøring. Det vil si, at dersom man ikke dokumenterer all kjøring med ykresbilen, så har du ingen bevis for at den kun er brukt til ykreskjøring og arbeidsreiser!

Høres jo urimelig ut at det kreves kjørebok for en bil man har fastlått kun er egnet til bruk i jobben/lite egnet til privat bruk.

Men ser absolutt ikke bort fra at det er slik. Endrer artikkelen og takker for info!

Jeg jobber i en håndverker bedrift der de fleste har firmabil / servicebil. Og om jeg har forstått ting rett må man skatte av denne dersom man bruker denne til og fra hjem og arbeidsplass dersom man har fast oppmøteplass eller møter samme sted for mer en 10 dager sammenhengende( For eksempel prosjekt), men dersom man møter direkte hos diverse kunder skatter man ikke. Kan dere bekrefte avkrefte dette.

I tillegg er det slik i denne bedriften at vi ikke får lov og skatte av firmabil. Kan bedriften nekte deg og gjøre det dersom du ønsker og bruke den privat eller om du har fast oppmøtested og vil gjøre ting rett.

Heisann,

Ja, det stemmer slik du beskriver det.

Bedriften kan nekte deg å skatte, men det er det samme som å nekte deg å bruke den privat(samt til/fra jobb).

Det er endel gråsoner, eks om bilen evt ikke egner seg til privat bruk. Men ville ikke tatt sjangsen her uten å kontake myndighetene da dette er et område skatteetaten offentlig har uttalt er prioritert å følge opp/kontrollere.

Firmabil?
Jeg jobber som selger i selskap A. Her får jeg kjøregodgjørelse. Kjørelengde ca 25.000/år.
I tillegg er jeg pt et enkeltmannsforetak hvor jeg driver økonomisk rådgivning mv.
Dette har ikke veldig stort omfang. Realistisk 120-150'/år.
Kjører også ca 25.000km årlig privat.
Vurderer å gjøre om egen virksomhet til AS, selskap B:
Er nå nødt til å kjøpe meg by bil igjen pga mye årlig kjøring.
Vurderer å kjøpe den i selskap B og få refundert mva, samt avskrevet bilverdien, og bli fordelsskattet for bilen, samtidig somselskap B kjøres slik at det balanserer.
Videre får jeg skattefri kjøregodgjørelse fra selskap A.
Vil dette være lovlig?
Jeg ser ikke at det ikke skal være det, siden fordelen er uten km begrensing?
Tilleggsspørsmål:
Er det mulig å gjøre denne øvelse i et EPF?
Hva er maks kjøpesum for en firma bil av personbiltype?
Kan man bruktimportere en bil, la oss si et- to år gammel, for deretter å få refundert mva ved første gangs registrering i Norge? Har tittet litt på MB til ca 400.000,-

Sider

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Få skattefri kjøregodtgjørelse (ikke etter statens satser) Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse er IKKE de samme i 2016 som 2015. De følger ikke lengre statens satser. Se hvor mye du kan få utbetalt fra fir...
Fradrag for selvstendig næringsdrivende Les om smarte fradrag du kan få som selvstendig næringsdrivende, som du kanskje ellers ikke ville tenkt på.
Bil i firma - lønner det seg med firmabil? Det er fullt fradrag for firmabil i AS og NUF, men dersom bilen også benyttes til privatkjøring vil det medføre fordelsbeskatning for bruker. Fordelen...
Kjørebok - last ned gratis mal fra SMBinfo Kjører du mye i tjenesten? Da kan du ha rett på skattefri kjøregodtgjørelse. Det er et vilkår for kjøregodtgjørelse at det skrives kjørebok. Last ned...
Fradrag i NUF og Aksjeselskap Man får som hovedregel fradrag for alle kostnader som er påløpt for å skaffe skattepliktig inntekt. Mange fradrag er derfor helt åpenbare, mens andre...
Vilkår for bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) ved bruk av egen bil Man kan motta skattefri bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) for all yrkesrelatert kjøring med egen bil. Det er knyttet flere vilkår til utbetaling...