Få tilbake moms ved tilbakegående avgiftsoppgjør

Få tilbake moms for utstyr og inventar kjøpt 3 år tilbake i tid

Du kan få tilbake moms (tilbakegående avgiftsoppgjør) for utstyr og inventar som er kjøpt inntil 3 år før omsetningen passerte 50 000,-. Merk at 50 000 kr grensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret gjelder siste 12 måneder.

Tilbakegående avgiftsoppgjør gjelder for alle selskapsformer. Men det er et krav om at innkjøpene har direkte sammenheng med at omsetningen som har ført til at man går over 50 000,-. Bytter du eksempelvis fra frisør til snekkervirksomhet, vil du ikke få moms tilbake for innkjøpene som gjaldt frisørdriften, mens du vil få tilbake momsen som gjaldt innkjøpene til snekkerdriften. Det samme gjelder dersom man driver to forskjellige virksomheter samtidig i samme selskap.

Søknad utgår fra og med 01.01.2015

Du kan kreve moms fra før du ble registrert ved å ta dette med på den første omsetningsoppgaven du sender inn.

Dt er bladet Regnskap & Økonomi som skriver dette. Bladet er et organ for NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening)

Bladet skriver at lovendringen ble vedtatt uten at akkurat denne endringen kom til uttrykk i merverdiavgiftsloven.

Ved mva ettersyn, sørg for å dokumentere hva du har tatt med av kostnader fra før momsregistreringen fant sted:

  • En oppstilling av alle kjøp som er foretatt. Ta gjerne med bilagsnr, mva-kode på bilaget, fakturanummer, tekst fra bilaget, organisasjonsnummeret til leverandøren, kostnadstype/regnskapskonto.
  • Kostandstypen/regnskapskonto skal gi opplysninger om hvordan kjøpene er tatt i bruk. Men utdyp gjerne dette om det er noen kostnader du tror skatteetaten gjerne vil vite mer om. Spesielt større innkjøp og innkjøp som kan gi inntrykk av privat karakter.
  • Ta IKKE med kostnader som gjelder kjøp av varer som allerede er solgt før momsregistreringen. Disse får du ikke fradrag for da du ikke betalte mva på salget.
  • Søknaden skrives i word eller PDF og legges ved momssøknaden i Altinn. På momssøknaden i Altinn huker du av for valget "Selskapet søker om tilbakegående avgiftsoppgjør".

    Se under for link til samordnet registermelding. Det er det samme skjemaet som ble benyttet da du stiftet selskapet ditt.

Skriv kommentar

Relaterte begreper

Hva er Tilbakegående avgiftsoppgjør? Når du momsregistrerer deg etter å ha passert kr 50 000,- i omsetning har du krav på å få tilbake me...

Relaterte artikler

Er selskapet momspliktig? De fleste er momspliktig etter å ha passert en omsetning på kr 50 000,- i løpet av en periode på 12 måneder. Dette følger av hovedregelen i Merverdiav...
Få tilbake moms ved tilbakegående avgiftsoppgjør Få tilbake moms for utstyr og inventar kjøpt 3 år tilbake i tid Du kan få tilbake moms (tilbakegående avgiftsoppgjør) for utstyr og inventar som er kj...
Hva er forskjellen på salg til utland og salg av varer som ikke er momspliktige? I begge tilfellene legges ikke til merverdiavgift på salget, men ved salg til utland (av varer og tjenester merverdiavgiftspliktige ved salg i Norge)...
Hva er de forskjellige momssatsene og hvor store er de? Hovedregelen i Merverdiavgiftsloven §3-1 er at all omsetning av varer og tjenester er merverdiavgiftspliktig. Det finnes imidlertid en del unntak fra...
Skal det beregnes moms på kjøp av tjenester fra utlandet? Ja, det skal beregnes moms på fakturaer du mottar på kjøp av tjenester fra utlandet.
First 1. Februar for søknad om årsoppgave for merverdiavgift Mange bedrifter kan slippe å innrapportere merverdiavgift 6 ganger i året. Les om hvordan du går fram.