Når kan man utbetale utbytte fra et NUF?

Når man kan utbetale utbytte fra et NUF kommer an på:

1. Hvilket land NUFet er stiftet i og dette landets regler.
2. Leverandøren av NUF-selskapet ditt.

Det enkleste for leverandøren av NUFet ditt er om du tar ut utbytte samtidig som årsregnskapet er klart. Men som regel, for eksempel når det gjelder engelske NUF, kan man strengt tatt ta ut utbytte hele året så lenge går med overskudd (etter skatt). Utbytte kan aldri betales ut dersom det vil medføre negativ egenkapital.

Hvor mye utbytte kan man utbetale?

Dette kommer også an på landet som selskapet er stiftet i. Vi anbefaler å kontakte en regnskapsfører eller revisor for å få beløpet utregnet.

Kilder:
Aksjeloven

Skriv kommentar

Relaterte begreper

Hva er NUF? NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak) er en filial av et utenlandsk selskap, ofte et engelsk aksj...

Relaterte artikler

Fordeler og ulemper - Aksjeselskap og NUF vs enkeltpersonforetak Enkeltpersonforetak kan bare velges dersom virksomheten skal ha en eier. Ved flere eiere må man velge aksjeselskap, NUF eller ansvarlig selskap.
Nyhet: Gjør om ditt NUF til Aksjeselskap - skattefri omdannelse! Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 at et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) hjemmehørende i Norge skal kunne omdannes skattefritt t...
Fordeler og ulemper - NUF vs Aksjeselskap Her er en oversikt over de viktigste forskjellene mellom selskapsformene aksjeselskap og NUF:
Når kan man utbetale utbytte fra et NUF? Når man kan utbetale utbytte fra et NUF kommer an på: 1. Hvilket land NUFet er stiftet i og dette landets regler. 2. Leverandøren av NUF-selskapet dit...
Må jeg levere selvangivelse/ligning og årsregnskap i et NUF? Ja, og man må levere årsregnskap og selvangivelse i et NUF. Dette gjelder selv om NUFet ikke har hatt noen aktivitet. Vi har imidlertid erfart at et N...
Må jeg føre regnskap i et NUF? Ja, et NUF følger svært mange av de samme kravene som et AS. Et av disse er å føre regnskap, inkludert å levere årlig selvangivelse til Skatteetaten...