Hvordan velge bort revisor for aksjeselskap

Alle som driver aksjeselskap med omsetning under 5 millioner i året kan fra og med regnskapsåret 2011 unngå revisjon av regnskapet. Slik går du fram for å velge bort revisor:

1. Det må gjennomføres en (ekstraordinær) generalforsamling hvor det vedtas en vedtektsendring med minst 2/3 flertall som gir styret fullmakt til å beslutte at selskapets regnskap ikke skal revideres.

2. Styret fatter beslutning om at selskapets regnskap ikke skal revideres.

3. Samordnet registermelding sendes via Altinn.no. Det må krysses av for at meldingen gjelder "Endringer/nye opplysninger". Gå videre og legg inn organisasjonsnummer etc, deretter velges "Revisjon/revisor". Klikk neste og kryss for "Det er besluttet at foretakets årsregnskaper ikke skal revideres". Generalforsamlingsprotokoll og styremøteprotokoll må lastes opp og legges ved meldingen.

Meldingen må være registrert i Foretaksregisteret innen utløpet av regnskapsåret. Les mer om fristene som gjelder for fravalg av revisor.

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Hvordan velge bort revisor for aksjeselskap Alle som driver aksjeselskap med omsetning under 5 millioner i året kan fra og med regnskapsåret 2011 unngå revisjon av regnskapet.
Frist for fravalg av revisor for aksjeselskap Driver du aksjeselskap og ønsker å slippe revisjon av regnskapet for 2011 men enda ikke har sendt melding til Foretaksregisteret begynner det å has
Krav til revisor - revisjonsplikt aksjeselskap, NUF, ENK AS, NUF og enkeltpersonforetak må kun ha revisor ved omsetning over 5 millioner. Ansvarlig selskap må i utgangspunktet kun ha revisor ved omsetning ov...
Starte AS uten revisor Fra og med 1. Juli kan man starte et aksjeselskap uten revisor. Det vil si at man kan gjøre alt selv direkte mot bank og Altinn.no.