Nye satser for skattefri reisegodtgjørelse i aksjeselskap og NUF

En stor fordel med å drive aksjeselskap eller NUF dersom du reiser mye i tjenesten er at selskapet kan betale ut skattefri reisegodtgjørelse inntil fastsatte satser.

Reisegodtgjørelse er fordelaktig da utbetalingen er en fradragsberettiget kostnad for selskapet, mens mottaker slipper å skatte av den. Fra 2012 økes satsene ytterliggere.

I enkeltpersonforetak kan man kun få fradrag for kjøregodtgjørelse, og kun inntil 6000 km pr år.

Alle satsene er ulegitimerte, det vil si at man ikke trenger å framvise kvitteringer for å kunne betale ut godtgjørelsene. Det er imidlertid et krav at det skrives kjørebok og/eller reiseregning hvor man fører på når og hvor man har reist samt formålet med reisen.

Dersom man har høyere kostnader til overnatting eller mat enn satsene under kan man selvfølgelig få dekket dette, men da må kvittering legges ved reiseregningen.

Kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil 2012 2011
Inntil 10 000 km i året kr 3.90 kr 3.65
Over 10 000 km i året kr 3.25 kr 3.00
Passasjertillegg kr 1.00 kr 0.90
     
Kostgodtgjørelse ved reiser mer enn 15 km    
Reiser uten overnatting    
Inntil 5 timer kr 170 kr 155
5 til 9 timer kr 190 kr 175
9 til 12 timer kr 290 kr 270
Over 12 timer kr 480 kr 445
     
Reiser med overnatting    
Fra og med 12 timer. Satsene gjelder pr døgn eller påbegynte 6 timer i nytt døgn.    
Overnatting på hotell kr 640 kr 580
Leilighet e.l. uten kokemulighet kr 293 kr 291
Leilighet e.l. med kokemulighet kr 190 kr 189
     
Nattillegg    
Dersom overnatting ikke dekkes etter regning kr 400 kr 400

Les mer om kjøregodtgjørelse

Kommentarer

Regner med det her er snakk om fast arbeidssted. Da får du fradrag på din private ligning for pendling. Usikker her hvordan det blir med anleggshotell og lignende

Statens satser kan kun brukes skattefritt om det er reise til arbeidssted som ikke er fast. Og det er ofte kun KM man kan skrive om det er reise til kunder.

Mer om dette finner du her:
https://www.google.no/search?q=reise+site%3Asmbinfo.no&ie=&oe=

Jeg har et AS med meg selv som eneste ansatt. Jeg har, gjennom firmaet, fått oppdrag 1,5 timers reise hjemmefra (hver vei).
1. Jeg kan pendle kollektivt daglig. Vil disse reiseutgiftene være fradragsberettiget på firmaet, uten at jeg som ansatt må skatte av fordelen?
2. Jeg syns reisen er slitsom, og kan overnatte i anleggshotell/brakke på arbeidsstedet. Kan jeg
a) utgiftsføre dokumenterte utgifter på firmaet uten å måtte skatte av fordelen som ansatt?
b) føre reiseregninger med statens satser på diett og overnatting, uten å få fordelsbeskatning?
Utgifter til reise, kost og losji kan ikke faktureres kunden.

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Få skattefri kjøregodtgjørelse (ikke etter statens satser) Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse er IKKE de samme i 2016 som 2015. De følger ikke lengre statens satser. Se hvor mye du kan få utbetalt fra fir...
Vilkår for bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) ved bruk av egen bil Man kan motta skattefri bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) for all yrkesrelatert kjøring med egen bil. Det er knyttet flere vilkår til utbetaling...
Nye satser for skattefri reisegodtgjørelse i aksjeselskap og NUF En stor fordel med å drive aksjeselskap eller NUF dersom du reiser mye i tjenesten er at selskapet kan betale ut skattefri reisegodtgjørelse inntil fa...
Kan jeg kreve fradrag fra alle reiser jeg foretar om jeg eier et NUF/AS? Alle yrkesrelaterte reiser er fradragsberettiget, men du bør kunne dokumentere dette på en eller annen måte. Så lenge du kan vise til avtale om møte m...