Kun kr 30.000 i aksjekapital for aksjeselskap f.o.m 2012

I 2012 kreves det kun kr 30 000 for å starte et aksjeselskap

Forslaget fra regjeringen om ny minimum aksjekapital  kr 30.000 ble 16. Desember 2011 vedtatt medvirkning fra og med 01.12.2012.

Dette betyr at mindre firmaer og gründere i større grad får muligheten til å tilegne seg rettighetene og fordelene som følger med et AS. Dette uten å måtte fremskaffe kr 100.000 i aksjekapital og betale for revisor. Man slipper også å ta omveien om de lugubre selskapene som tilbyr NUF.

De kr 30.000 i aksjekapital inkluderer stiftelseskostnader

Dette vil si at du ikke trenger å fremskaffe ekstra kapital for å dekke stiftelseskostnadene slik at du sitter igjen med kr 30.000 i aksjekapital. Du kan med andre ord fremskaffe kr 30.000 og bruke inntil dette beløpet å stifte selskapet. Stiftelseskostander vil minimum være gebyr til Brønnøysundregisteret, og evt honorar til revisor for godkjennelse aksjekapitalen dersom den består av annet enn penger. Nytt av året er at banken kan bekrefte innskuddet dersom det i sin helhet består av penger. Kilde: Lov om endring i Aksjeloven

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Låne til eget AS Du skal gjøre en større investering i ASet ditt og skal gå inn med egne midler. Hva gjør du? Det finnes to alternativer for å tilføre aksjeselskapet...
Kapitalkrav og kostnader ved etablering av selskap Utgiftene forbundet med å stifte et selkap er todelt. For det første har man minimumskapitalen som må skytes inn, for det andre er det selve stiftelse...
Hva er kostnaden ved å etablere aksjeselskap (AS)? Kostandene for å etablere et aksjeselskap (AS) er som følger: Den eneste koster med å starte aksjeselskap er kr 5320,- (ingen mva). Dette for å regist...
Stiftelse av aksjeselskap - Steg-for-steg Dette er en steg for steg guide for stiftelse av ditt AS.
2. Stifte aksjeselskap - Åpning av Bankkonto Åpning av bankkonto for stiftelse av aksjeselskap
Selskapsform for konsulenter Med konsulent mener vi her en selvstendig næringsdrivende som kun leier ut sin egen arbeidskraft, og som ikke er ansatt i selskapet/selskapene man arb...