Er det forskjell på innsendingsdatoer og krav til egne skattetrekk og mva-konti mellom ENK, AS og NUF?

Det er det stortsett samme reglene for alle selskaper, både ANS, NUF og AS.*

Både aksjeselskap, NUF og enkeltpersonsforetak har de samme innsendingsdato uavhengig av selskapsform.

Dette gjelder momsoppgaver, terminoppgaver for lønn, ligningspapirer og årsregnskap. AS må i tillegg levere en aksjonærregisteroppgaver.

Hvile bankkontoer må selskapet opprette?

I tillegg til driftskontoen er det er kun krav om en egen konto til skattetrekket til ansatte. Denne er også ofte stengt for betaling ut til andre kontoer enn kemnerkontorenes kontonummere.

* Unntaket er at enkeltpersonsforetak MÅ ikke ha en egen driftskonto, men kan benytte privatkonto til drift. De fleste velger alikevel å opprette en egen konto da dette gir en mye bedre oversikt

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Er selskapet momspliktig? De fleste er momspliktig etter å ha passert en omsetning på kr 50 000,- i løpet av en periode på 12 måneder. Dette følger av hovedregelen i Merverdiav...
Få tilbake moms ved tilbakegående avgiftsoppgjør Få tilbake moms for utstyr og inventar kjøpt 3 år tilbake i tid Du kan få tilbake moms (tilbakegående avgiftsoppgjør) for utstyr og inventar som er kj...
Hva er forskjellen på salg til utland og salg av varer som ikke er momspliktige? I begge tilfellene legges ikke til merverdiavgift på salget, men ved salg til utland (av varer og tjenester merverdiavgiftspliktige ved salg i Norge)...
Skal det beregnes moms på kjøp av tjenester fra utlandet? Ja, det skal beregnes moms på fakturaer du mottar på kjøp av tjenester fra utlandet.
Er det forskjell på innsendingsdatoer og krav til egne skattetrekk og mva-konti mellom ENK, AS og NUF? Det er det stortsett samme reglene for alle selskaper, både ANS, NUF og AS.* Både aksjeselskap, NUF og enkeltpersonsforetak har de samme innsendingsd...
Tilbakegående mvaoppgjør Få tilbake moms for utstyr og inventar kjøpt 3 år tilbake i tid Du kan få tilbake moms (tilbakegående mvaoppgjør) for utstyr og inventar som er kjøpt...