Stiftelsen av NUF avtar, mens stiftelsen av AS akselererer

Flere stifter Aksjeselskap

Stiftelsen av aksjeselskap øker fra 13 946 i 2010 til 16 249 i 2011. Dette er en naturlig forflytning i forbindelse med aksjeselskap kan velge bort revisjon. Les også: Stifte aksjeselskap selv - steg for steg

Stiftelse av selskapsformene enkeltpersonsforetak og NUF går ned

Selskapsformene som lider bakgrunn av dette er enkeltpersonsforetak og NUF hvor antallet stiftelser har gått tilsvarende ned fra 2010. Les også: enkelt er det å stifte ditt eget enkeltpersonsforetak

Hva kan forventes av stiftelser av aksjeselskap i 2012?

Med de nye endringene om kun kr 30 000,- i aksjekapital, og en ny lovendring i løpet av 2011 om at finansinstitusjon skal kunne bekrefte åpningsbalansen/stiftelsesdokumentet taler mye for at den samme trenden fortsetter inn i 2012. Kilder: Brreg.no, Altinn.no


Skriv kommentar

Relaterte artikler

Nyhet: Gjør om ditt NUF til Aksjeselskap - skattefri omdannelse! Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 at et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) hjemmehørende i Norge skal kunne omdannes skattefritt t...
Fordeler og ulemper - NUF vs Aksjeselskap Her er en oversikt over de viktigste forskjellene mellom selskapsformene aksjeselskap og NUF:
Kan jeg bytte fra NUF til AS? Ja, eier du et NUF i dag kan du starte et AS og disse to kan så slås sammen. (Oppdatering, fra 2013 blir det enda enklere å slå sammen ett NUF til AS....
Svindelforsøk mot nyetablerte: Useriøse NUF-tilbydere Dagens Næringsliv skriver i dag om innehavere av nyetablerte enkeltmannsforetak som ofte blir ringt opp av useriøse og aggressive NUF-tilbydere som ut...
NUF som alternativ for selvstendig næringsdrivende NUF blir ofte regnet som et godt alternativ til enkeltpersonforetak for selvstendig næringsdrivende.
Stiftelsen av NUF avtar, mens stiftelsen av AS akselererer Stiftelsen av aksjeselskap øker fra 13 946 i 2010 til 16 249 i 2011, mens stiftelse av NUF og enkeltperso...