Reiseregning - Tjenestereise eller yrkesreise?

Kort sagt er tjenestereise reiser man foretar av og til mens yrkesreise er om man reiser ofte i samme ærend.

Reiseregning med tjenestereise

Tjenestereiser er reiser av ikke fast karakter i oppdrag for arbeidsgiver/oppdragsgiver. Eksempelvis reise for å ta kurs, lære opp en annen avdeling og lignende.

Tjenestereise gir kjøregodgjørelse og diett etter stats på reiseregning

Du kan benytte deg av statens satser for kjøregodtgjørelse, diett og overnatting på reiseregningen om du er på tjenestereise.

Reiseregning med yrkesreise

Andre reiser/yrkesreiser (reiseoppdrag) som utføres som en fast del av arbeidet og som inngår som faste rutinemessige oppdrag er altså ikke tjenestereise.

Yrkesreiser omtales også ofte som "andre reiser"

Det vil si reiser som er av slik art at de er nødvendige for å oppfylle de plikter som følger arbeidsforholdet. For eksempel reise for en snekker mellom de forskjellige jobbende.

Yrkesreise og diett

Ved yrkesreise kan man få kjøregodtgjørelse, men ikke diettgodtgjørelse etter sats. Her må alle måltid dokumenteres med kvitteringer/regning.

Kommentarer

To av eierne i vårt AS (ingen er ansatt) dro på tur til utlandet for å møte leverandører og delta på trening/kurs. Dette ble gjort etter at en annen eier gikk bort som besatt all denne kunnskapen. Vil dette telle som en tjenestereise, eller må man være ansatt for å kunne skrive reiseregning?

Om vi kan skrive dette på selskapet, skal det trekkes faktiske kostnader, eller statens satser, eller en kombinasjon? Dekkes flybilletter fullt ut?

Ja, du tar det på selskapet. Du kan velge hva du bruker, men du kan ikke kreve samme kostnaden to ganger. Eks diett etter sats, eller middag etc etter kvittering.

Vær obs på at man må lønnsinnberette det man tar via satser. Mye enklere og ryddigere å ta alt etter regning.

Har en problemstilling som går på fordelsbeskatning av reise. En ansatt har fast møtested på hovedkontor, men skal i en periode på fem måneder jobbe med opplæring i et prosjekt som er ca en times reise fra hovedkontor.
Bedriften har valgt å be vedkommende om å møte opp ved hovedkontor hver dag med sin private bil, hvor det står en bil disponibel som vedkommende kan benytte til og fra prosjekt. Ved avslutning av arbeidsdag skal bil parkeres ved hovedkontor, og vedkommende bruker privat bil fra hovedkontor til hjem.
Likevel er det noen som hevder at bilen skal fordelsbeskattes siden dette er å definere som et fast arbeidssted over en periode.
Dette oppfattes som klart urimelig, da vedkommende stiller seg fleksibel, og bør slippe å betale for dette i form av ekstra beskatning.

Kunne godt tenkt meg et råd her?

Dette stemmer. Kjører den ansatte langt nok, uavhengig av bil, har han krav på pendlerfradrag.

Det at han stiller opp og er fleksibel for firmaet er det i bunn og grunn firmaet som må belønne for å evt justere for urimeligheten med at han må pendle evt betale for fordelen å kjøre firmabil til/fra fast arbeidssted.

Er dog ikke 100% sikker, kan hende at det finnes noen unntak som jeg ikke har fått med meg. Anbefaler deg å sjekke Ligningens ABC, evt kontakte rett instanser.

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Lei ut til ditt eget AS skattefritt og få fradrag En fritkaslignet bolig er normalt boligen du bor i per i dag. Deler av denne (opp til 50% av en enebolig) kan du leie skattefritt ut til ditt eget sel...
Viderefakturering av reiseregninger Hvor mye kan jeg viderefakturere av en reiseregning? Du står fritt til å fakturere så mye du ønsker. Det er ingen krav til underlag for dette så lenge...
Reiseregning - Tjenestereise eller yrkesreise? Kort sagt er tjenestereise reiser man foretar av og til mens yrkesreise er om man reiser ofte i samme ærend. Reiseregning med tjenestereise Tjenestere...
Selskapsform for konsulenter Med konsulent mener vi her en selvstendig næringsdrivende som kun leier ut sin egen arbeidskraft, og som ikke er ansatt i selskapet/selskapene man arb...
Grønne skilter på firmabilen? OBSOBS! Har firmabilen din grønne skilter? Da kan du fort gå på en stor smell, om du ikke forsikrer deg at bagasjeplassen ikke endrer seg etter at bilen ble r...
Grønne skilter på firmabilen? OBSOBS! Har firmabilen din grønne skilter? Da kan du fort gå på en stor smell, om du ikke forsikrer deg at bagasjeplassen ikke endrer seg etter at bilen ble r...