Reiseregning - Tjenestereise eller yrkesreise?

Kort sagt er tjenestereise reiser man foretar av og til mens yrkesreise er om man reiser ofte i samme ærend.

Reiseregning med tjenestereise

Tjenestereiser er reiser av ikke fast karakter i oppdrag for arbeidsgiver/oppdragsgiver. Eksempelvis reise for å ta kurs, lære opp en annen avdeling og lignende.

Tjenestereise gir kjøregodgjørelse og diett etter stats på reiseregning

Du kan benytte deg av statens satser for kjøregodtgjørelse, diett og overnatting på reiseregningen om du er på tjenestereise.

Reiseregning med yrkesreise

Andre reiser/yrkesreiser (reiseoppdrag) som utføres som en fast del av arbeidet og som inngår som faste rutinemessige oppdrag er altså ikke tjenestereise.

Yrkesreiser omtales også ofte som "andre reiser"

Det vil si reiser som er av slik art at de er nødvendige for å oppfylle de plikter som følger arbeidsforholdet. For eksempel reise for en snekker mellom de forskjellige jobbende.

Yrkesreise og diett

Ved yrkesreise kan man få kjøregodtgjørelse, men ikke diettgodtgjørelse etter sats. Her må alle måltid dokumenteres med kvitteringer/regning.

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Lei ut til ditt eget AS skattefritt og få fradrag En fritkaslignet bolig er normalt boligen du bor i per i dag. Deler av denne (opp til 50% av en enebolig) kan du leie skattefritt ut til ditt eget sel...
Viderefakturering av reiseregninger Hvor mye kan jeg viderefakturere av en reiseregning? Du står fritt til å fakturere så mye du ønsker. Det er ingen krav til underlag for dette så lenge...
Selskapsform for konsulenter Med konsulent mener vi her en selvstendig næringsdrivende som kun leier ut sin egen arbeidskraft, og som ikke er ansatt i selskapet/selskapene man arb...
Reiseregning - Tjenestereise eller yrkesreise? Kort sagt er tjenestereise reiser man foretar av og til mens yrkesreise er om man reiser ofte i samme ærend. Reiseregning med tjenestereise Tjenestere...
Grønne skilter på firmabilen? OBSOBS! Har firmabilen din grønne skilter? Da kan du fort gå på en stor smell, om du ikke forsikrer deg at bagasjeplassen ikke endrer seg etter at bilen ble r...
Grønne skilter på firmabilen? OBSOBS! Har firmabilen din grønne skilter? Da kan du fort gå på en stor smell, om du ikke forsikrer deg at bagasjeplassen ikke endrer seg etter at bilen ble r...