Innovasjon Norge

Hos Innovasjon Norge kan man søke om tilskudd, stipender og annen hjelp til oppstart av bedrifter.