Aksjekapital som sikring

Aksjekapitalens størrelse har lenge vært en stor diskusjon. Senest i 1997 ble den økt fra 50 000,- til 100 000,- slik at selskapsformen skulle være mindre tilgjengelig og slik at man skulle få flere seriøse deltakere.

Aksjekapitalens betydning for antall aksjeselskap

Sammen med andre regler for tilsvarende selskapsformer i landene rundt oss ga dette en oppblomstring av NUF, aksjeselskap stiftet i utlandet. Historisk har også dette gjort at mange frie yrker og håndverkere har valgt/måttet benytte seg av ENK og ansvarlig selskap (ANS/DA).

Bakdelene med dette har vært at rettighetene og tryggheten for de frie yrkene/håndverke har vært dårlige sammen med at kontroll og krav til bokføring har vært lettet på. Dette kan sies å være en negativ konsekvens av den tidligere kravene rundt AS.

Samtidig har man sett at aksjekapital har blitt misforstått

Mange har vurdert aksjekapitalen som en sikring for kreditorer. Et AS med 100 000,- i aksjekapital trenger på langt nær å være noen sikkerhet, da dette er penger selskapet står fritt til å bruke opp.

Kan jeg stole på aksjeselskap med 30 000,- i aksjekapital?

Ja, omtrent akkurat like mye som du kunne stole på AS med 100 000,- i aksjekapital. Samtidig vil flere som har drevet NUF/ENK/ANS nå drive AS, disse selskapene vil alle ha strengere krav til rapportering og dokumentasjon.

Din egen kredittvurdering burde aldri basere seg på krav til aksjekapital, men heller ta en titt på regnskapstallene, evt mangel på regnskapstall. Er det et nystiftet selskap, ta dine forhåndsregler uansett. Akjsekapital ved stiftelse er ingen sikkerhet og burde ikke benyttes i en kjapp og egen "kredittvurdering".

Kilder: Magma - Econas Tidsskrift for økonomisk ledelse, Wikipedia - Aksjeselskap

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Låne til eget AS Du skal gjøre en større investering i ASet ditt og skal gå inn med egne midler. Hva gjør du? Det finnes to alternativer for å tilføre aksjeselskapet...
Kapitalkrav og kostnader ved etablering av selskap Utgiftene forbundet med å stifte et selkap er todelt. For det første har man minimumskapitalen som må skytes inn, for det andre er det selve stiftelse...
Fordeler og ulemper - NUF vs Aksjeselskap Her er en oversikt over de viktigste forskjellene mellom selskapsformene aksjeselskap og NUF:
Hva er aksjekapitalen for AS i 2012? Aksjesekapital 2012 Aksjekapital i 2012 er på minimum kr 100.000 iht Aksjeloven (Endres til kr 30.000 inkusive stiftelseskostander i løpet av 2012, me...
Kun kr 30.000 i aksjekapital for aksjeselskap f.o.m 2012 Forslaget fra regjeringen om ny minimum aksjekapital på kr 30.000 ble 16. Desember 2011 vedtattmedvirkning fra og med 01.12.2012.
Aksjekapital som sikring Aksjekapitalens størrelse har lenge vært en stor diskusjon.