KM-godgjørelse for firmabil i enkeltpersonsforetak

Kjøres firmabilen under 6 000 km i året i driften av selskapet, skal det føres en km-sats på kr 4,05 (4,15 i Tromsø) per kilometer per år. Dette i stedet for å utgiftsføre faktiske kostnader.

Kjøres firmabilen over 6 000 km ett året, kan man alikevel fortesette og føre 4,05 kr pr km til fradrag gitt man at man forventer å komme under 6000 km senere år.

Du må kunne dokumentere kjøringen, men det er ikke fastsatt noe krav til hvordan. En kjørebok for den delen som kan regnes som firmabilkjøring vil være naturlig å benytte. Lest mer om tjenestereise og yrkesreise her, det er disse to som kan tas fradrag for.

Les mer om andre muligheter for fradrag for firmabil her.

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Få skattefri kjøregodtgjørelse (ikke etter statens satser) Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse er IKKE de samme i 2016 som 2015. De følger ikke lengre statens satser. Se hvor mye du kan få utbetalt fra fir...
Bil i firma - lønner det seg med firmabil? Det er fullt fradrag for firmabil i AS og NUF, men dersom bilen også benyttes til privatkjøring vil det medføre fordelsbeskatning for bruker. Fordelen...
Kjørebok - last ned gratis mal fra SMBinfo Kjører du mye i tjenesten? Da kan du ha rett på skattefri kjøregodtgjørelse. Det er et vilkår for kjøregodtgjørelse at det skrives kjørebok. Last ned...
Vilkår for bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) ved bruk av egen bil Man kan motta skattefri bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) for all yrkesrelatert kjøring med egen bil. Det er knyttet flere vilkår til utbetaling...
Firmabil i enkeltmannsforetak (Yrkesbil) OBS, firmabil i enkeltmannsforetak kalles av staten "Yrkesbil".
Lei ut til ditt eget AS skattefritt og få fradrag En fritkaslignet bolig er normalt boligen du bor i per i dag. Deler av denne (opp til 50% av en enebolig) kan du leie skattefritt ut til ditt eget sel...