Krav om elektronisk kjørebok

F.o.m Januar 2016 er det krav om elektronisk kjørebok om du velger å skatte av firmabil(varebilklasse 2) etter kjørte kilomenter og ikke listrapris av bilen.

Satsen er kr 3,40 pr kjørte km. Kan du ikke dokumentere kjøringen med elektronisk kjørebok er du nødt til å skatte ut fra listepris.

Det er grunn til å tro at de fleste kommer best ut ved å bruke KM sats

Ikke elektronisk kjørebok?

F.o.m Januar 2016 kan du skatte for listeprisen(som ny) minus 50% (men max 150 000 kroner) om du ikke har elektronisk kjørebok.

For biler som er eldre enn 3 år pr 1. januar i inntektsåret skal bilens listepris som ny settes til 75 %, før den reduseres med bunnfradraget som er fastsatt for det året bilen er førstegangsregisrert hos Statens vegvesen.

Er det andre krav til å ha firmabil og enn elektronisk kjørebok

Ja, uansett om du skal skatte ut fra elektronisk kjørebok(3,40 kr pr km) eller etter listepris, så må det være varebil klasse 2 eller en lastebil under 7501kg. I tillegg MÅ du ha tjenestlig behov for firmabil.

Andre tilfeller hvor elektronisk kjørebok er påkreved?

Ja, ved privatbiler som brukes over 40 000 km i næring og hvor man ønsker 25% skattereduksjon, må man også dokumentere kjøringen med elektronisk kjørebok.

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Firmabil i enkeltmannsforetak (Yrkesbil) OBS, firmabil i enkeltmannsforetak kalles av staten "Yrkesbil".
Grønne skilter på firmabilen? OBSOBS! Har firmabilen din grønne skilter? Da kan du fort gå på en stor smell, om du ikke forsikrer deg at bagasjeplassen ikke endrer seg etter at bilen ble r...
Grønne skilter på firmabilen? OBSOBS! Har firmabilen din grønne skilter? Da kan du fort gå på en stor smell, om du ikke forsikrer deg at bagasjeplassen ikke endrer seg etter at bilen ble r...
Krav om elektronisk kjørebok F.o.m Januar 2016 er det krav om elektronisk kjørebok om du velger å skatte av firmabil(varebilklasse 2) etter kjørte kilomenter og ikke listrapris
Lønn ABC 2013 Last ned Lønn ABC her Lønn ABC 2013 kan også benyttes et godt stykke ut i 2014 da den nye ver
KM-godgjørelse for firmabil i enkeltpersonsforetak Kjøres firmabilen under 6 000 km i året i driften av selskapet, skal det føres en km-sats på kr 4,05 (4,15 i Tromsø) per kilometer per år.