Stiftelse av aksjeselskap - Steg-for-steg

Dette er en steg for steg guide for stiftelse av ditt AS. Følg de tre første punktene under og du har stiftet ditt eget AS og er klar til å starte opp bedriften.

Relaterte artikler

Kapitalkrav og kostnader ved etablering av selskap Utgiftene forbundet med å stifte et selkap er todelt. For det første har man minimumskapitalen som må skytes inn, for det andre er det selve stiftelse...
Hva er kostnaden ved å etablere aksjeselskap (AS)? Kostandene for å etablere et aksjeselskap (AS) er som følger: Den eneste koster med å starte aksjeselskap er kr 5320,- (ingen mva). Dette for å regist...
Stiftelse av aksjeselskap - Steg-for-steg Dette er en steg for steg guide for stiftelse av ditt AS.
2. Stifte aksjeselskap - Åpning av Bankkonto Åpning av bankkonto for stiftelse av aksjeselskap
Selskapsform for konsulenter Med konsulent mener vi her en selvstendig næringsdrivende som kun leier ut sin egen arbeidskraft, og som ikke er ansatt i selskapet/selskapene man arb...
1. Stiftelsesdokumenter for aksjeselskap For å stifte AS må du først lage stiftelsesdokumentene, så kan du gå til steg 2 som omhandler opprettelse av bankkonto.