Relaterte Artikler

Relaterte artikler

Fordeler og ulemper - Aksjeselskap og NUF vs enkeltpersonforetak Enkeltpersonforetak kan bare velges dersom virksomheten skal ha en eier. Ved flere eiere må man velge aksjeselskap, NUF eller ansvarlig selskap.
Nyhet: Gjør om ditt NUF til Aksjeselskap - skattefri omdannelse! Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 at et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) hjemmehørende i Norge skal kunne omdannes skattefritt t...
Statsbudsjettet 2013 - Tilskudd til nystartede bedrifter Statusbudsjettet 2013 - Etablerertilskudd Den klareste endringer i statsbudsjettet 2013 er at etablerertilskuddene skal være enklere å få, og potten f...
Fordeler og ulemper - NUF vs Aksjeselskap Her er en oversikt over de viktigste forskjellene mellom selskapsformene aksjeselskap og NUF:
Kan jeg bytte fra NUF til AS? Ja, eier du et NUF i dag kan du starte et AS og disse to kan så slås sammen. (Oppdatering, fra 2013 blir det enda enklere å slå sammen ett NUF til AS....
Når kan man utbetale utbytte fra et NUF? Når man kan utbetale utbytte fra et NUF kommer an på: 1. Hvilket land NUFet er stiftet i og dette landets regler. 2. Leverandøren av NUF-selskapet dit...