Nyhet: Gjør om ditt NUF til Aksjeselskap - skattefri omdannelse!

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 at et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) hjemmehørende i Norge skal kunne omdannes skattefritt til et norsk Aksjeselskap på lik linje med enkeltpersonforetak som lenge har hatt denne muligheten.

Dette er en meget god nyhet til alle innehavere av NUF som av en eller annen grunn har ønsket å skifte selskapsform. Spesielt etter at revisorplikten for norske aksjeselskap ble fjernet, samt at minimum aksjekapital ble satt ned til kr 30.000 er det ikke lenger noen overveiende grunner til å drive NUF.

Tidligere har en skattefri overgang fra NUF til aksjeselskap kun vært mulig gjennom en komplisert og dyr fusjonsprosess. Fordelene med en skattefri omdanning sammenlignet med å nedlegge NUFet og starte et nytt aksjeselskap som overtar driften er at alle skattemessige posisjoner vil videreføres, inkludert framførbart underskudd, og man slipper eventuell gevinstbeskatning.

Det er en forutsetning at det nye aksjeselskapet har samme eierstruktur og virksomhet som NUFet.

Det foreslås at endringen trer i kraft etter at nødvendig forkriftsregulering er vedtatt.

Skjemareferanse: 

Kommentarer

Skal omdanne et NUF selskap til AS så snart en skattefri omdanning er på plass. Når er det statsbudsjettet skal være godkjent slik at jeg kan få vite om dette forslaget er blitt godkjent?

Statsbudsjettet ble vedtatt rett før jul, og skatteloven er nå endret til å tillate omdanning fra NUF til aksjeselskap, på samme vilkår som omdannelse fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap. Se Skatteloven § 11-20 første ledd, bokstav g.

Sider

Skriv kommentar

Relaterte begreper

Hva er NUF? NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak) er en filial av et utenlandsk selskap, ofte et engelsk aksj...

Relaterte artikler

Fordeler og ulemper - Aksjeselskap og NUF vs enkeltpersonforetak Enkeltpersonforetak kan bare velges dersom virksomheten skal ha en eier. Ved flere eiere må man velge aksjeselskap, NUF eller ansvarlig selskap.
Nyhet: Gjør om ditt NUF til Aksjeselskap - skattefri omdannelse! Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 at et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) hjemmehørende i Norge skal kunne omdannes skattefritt t...
Statsbudsjettet 2013 - Tilskudd til nystartede bedrifter Statusbudsjettet 2013 - Etablerertilskudd Den klareste endringer i statsbudsjettet 2013 er at etablerertilskuddene skal være enklere å få, og potten f...
Fordeler og ulemper - NUF vs Aksjeselskap Her er en oversikt over de viktigste forskjellene mellom selskapsformene aksjeselskap og NUF:
Kan jeg bytte fra NUF til AS? Ja, eier du et NUF i dag kan du starte et AS og disse to kan så slås sammen. (Oppdatering, fra 2013 blir det enda enklere å slå sammen ett NUF til AS....
Når kan man utbetale utbytte fra et NUF? Når man kan utbetale utbytte fra et NUF kommer an på: 1. Hvilket land NUFet er stiftet i og dette landets regler. 2. Leverandøren av NUF-selskapet dit...