Fordeler og ulemper - Aksjeselskap og NUF vs ansvarlig selskap

Ansvarlig selskap kan bare velges dersom virksomheten skal ha to eller flere eiere. Ved en eier må det velges aksjeselskap, NUF eller enkeltpersonforetak.

Fordeler med aksjeselskap og NUF

 • Lavere risiko. Ansvar er begrenset til innskutt kapital. Ansvarlig selskap innebærer ubegrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser.
 • Eiere kan ansette seg selv og betale ut lønn. Lønn danner grunnlag for bedre trygderettigheter enn næringsinntekt. Det gis dessuten minstefradrag i lønnsinntekt.
 • Kan benytte statens ulegitimerte satser ved reise
 • Kan få skattefradrag for utgifter til utdanning som varer under to år dersom man har vært ansatt i selskapet over ett år.

Fordeler med ansvarlig selskap

 • Underskudd kan føres til fradrag i annen inntekt deltakerne har, for eksempel lønnsinntekt. Aksjeselskap kan kun framføre underskudd til motregning mot framtidig overskudd. Underskuddet til et aksjeselskap vil derfor ”mistes” dersom selskapet legges ned uten å ha gått med overskudd.
 • Kan senere omdannes skattefritt til aksjeselskap
 • Er mer aktuelt i tilfeller hvor risiskoen ved virksomheten er lav
 • Mindre formalitetskrav i forbindelse med driften
 • Ikke regnskapspliktig dersom omsetningen er under 5 millioner, selskapet har ansatt under 5 årsverk, og ingen av deltakerne er NUF eller aksjeselskap (men må alltid levere selskapsoppgave, selvangivelse og næringsoppgave). Aksjeselskap og NUF er alltid regnskapspliktig.
 • Ansvarlig selsksap og NUF er ikke revisjonspliktig dersom omsetningen er under 5 millioner. Aksjeseslskap er alltid revisjonspliktig.
 • Er ikke underlagt aksjeloven
 • Hele overskuddet kan deles ut til eierne. Utbytte fra aksjeselskap begrenses av Aksjeloven § 8-1.

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Fordeler og ulemper - Aksjeselskap og NUF vs enkeltpersonforetak Enkeltpersonforetak kan bare velges dersom virksomheten skal ha en eier. Ved flere eiere må man velge aksjeselskap, NUF eller ansvarlig selskap.
Hva er kostnaden ved å etablere aksjeselskap (AS)? Kostandene for å etablere et aksjeselskap (AS) er som følger: Den eneste koster med å starte aksjeselskap er kr 5320,- (ingen mva). Dette for å regist...
Statsbudsjettet 2013 - Tilskudd til nystartede bedrifter Statusbudsjettet 2013 - Etablerertilskudd Den klareste endringer i statsbudsjettet 2013 er at etablerertilskuddene skal være enklere å få, og potten f...
Fordeler og ulemper - Aksjeselskap og NUF vs ansvarlig selskap Ansvarlig selskap kan bare velges dersom virksomheten skal ha to eller flere eiere.
Kun kr 30.000 i aksjekapital for aksjeselskap f.o.m 2012 Forslaget fra regjeringen om ny minimum aksjekapital på kr 30.000 ble 16. Desember 2011 vedtattmedvirkning fra og med 01.12.2012.
Starte AS uten revisor Fra og med 1. Juli kan man starte et aksjeselskap uten revisor. Det vil si at man kan gjøre alt selv direkte mot bank og Altinn.no.