Fordeler og ulemper - Aksjeselskap og NUF vs enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak kan bare velges dersom virksomheten skal ha en eier. Ved flere eiere må man velge aksjeselskap, NUF eller ansvarlig selskap.

Se også vår meget oversiktlige sammenligning av selskapsformene. Her får du et raskt overblikk over de viktigste likhetene og forskjellene mellom alle selskapsformene.

Fordeler med aksjeselskap og NUF

 • Lavere risiko. Ansvar er begrenset til innskutt kapital. Enkeltpersonforetak innebærer ubegrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser.
 • Eier kan ansette seg selv og betale ut lønn. Lønn danner grunnlag for bedre trygderettigheter (blant annet rett på dagpenger ved arbeidsledighet, mulighet til å permittere seg selv ved driftsstans, 100% sykepenger fra 16. dag) enn næringsinntekt.
 • Kan benytte statens ulegitimerte satser ved reise.
 • Kan på visse vilkår få skattefritak for utdannelse. Les mer om dette på vår side om fradrag i aksjeselskap og NUF.
 • Man slipper unna med 28% skatt på overskuddet dersom kapitalen reinvesteres i selskapet (utbytteskatten utsettes til det året man tar ut utbytte). Enkeltpersonforetak må skatte fullt ut av hele overskuddet i opptjeningsåret.
 • Omfattes av fritaksmetoden (skattefrie aksjeinntekter)

Vurderer du om du skal starte aksjeselskap eller NUF? Det er stor likhet mellom selskapsformene, men også en del viktige forskjeller. Se sammenligning av aksjeselskap og NUF.

Fordeler med enkeltpersonforetak

 • Underskudd kan føres til fradrag i annen inntekt innehaver har, for eksempel lønnsinntekt. Aksjeselskap kan kun framføre underskudd til motregning mot framtidig overskudd. Underskuddet til et aksjeselskap vil derfor ”mistes” dersom selskapet legges ned uten å ha gått med overskudd.
 • Kan senere omdannes skattefritt til aksjeselskap
 • Er mer aktuelt i tilfeller hvor risiskoen ved virksomheten er lav
 • Mindre formalitetskrav i forbindelse med driften. Er for eksempel ikke underlagt aksjeloven som stiller strenge formalitetskrav til aksjeselskaper.
 • Ikke regnskapspliktig (dvs trenger ikke levere årsregnskap til Brønnøysundregistrene) med mindre selskapet har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsver (men enkeltmannsforetak må alltid levere selvangivelse og næringsoppgave, og må derfor føre regnskap). Aksjeselskap og NUF er alltid regnskapspliktig.

Kommentarer

Jeg er statsansatt og går over på AFP ved fylte 64 år, men har lyst og mulighet til å jobbe ved siden av. Har forstått det slik at jeg ikke kan tjene over kr 50.000 i året ved siden av min AFP. Er det bedre (lov) å opprette et AS og hellere ta ut utbytte årlig enn etablere et ENK? Hvor stort utbytte kan jeg evt ta ut?

Vet det er andre som har gjort tilsvarende, men om det er lov vet jeg ikke. Også usikker på om utbytte omfattes av de 50 000,-, men jeg ville tro de ikke gjorde det.

Vær obs på at det du evt jobber med må være en egen næring/bedrift. Det bør ikke være kun èn oppdragsgiver, da vil det uansett kunne bli klassifisert som et arbeidsforhold og da som lønnsutbetalinger.

PS, det er også mange som driver AS som egentlig er ansatte tross kun èn oppdragsgiver. Denne delen av regelverket er svært dårlig fulgt opp fra statens side.

Jeg anbefaler alle å holde seg unna enkeltmannsforetak. Forskuddsskatt er urettferdig og staten bare raner deg. Jeg er dataspillutvikler. Dermed kan jeg tjene penger i Januar også går det flere måneneder uten at jeg tjener penger. Det tar tid å utvikle dataspill og forskuddsskatt er noe dritt. Dere må aldri starte enkeltmannsforetak. ALDRI ALDRI STARTE ENK.

Du kan selv justere forskuddsskatten din. Legg den lavt, og betal inn skatt helt på tampen av året, da du ser ca hvor mye du skylder. Verre er det ikke.

Kan du utdype hva forskjeller mot AS er? Du må også betale forskuddsskatt i et AS, selv om det kanskje er litt forskjellig mtp hvordan det behandles det første året. Tar du ut penger/lønn til personlig forbruk i et AS betaler du også forskuddstrekk i form av et forskuddsskattetrekk på lønnen.

Har et ENK som begynner å få en god omsetning. Driver dette ved siden av min faste joon (ca 900.000 årslønn).
Omsetningen på ENK i år blir kanskje 500.000 og en del folk sier jeg bør bytte til AS.

Hva tror du?

Har derfor noen spørsmål.

Først. Er det mulig å ikke ta ut lønn (da dette genererer mye papirarbeid og jobb for regnskapsfører - skatt/AGA/feriepenger etc) og heller bare ta ut utbytte?
Når kan utbytte tas ut? Flere ganger i løpet av året? Men først etter årets slutt og regnskapet er ferdig?

Kan jeg beholde samme ORG nummer og bedriftskonto?

Det er 28% skatt på overskudd, og 28% på utbytte. La oss so at jeg fpr 400.000 i overskudd i 2015 og tar ut 200.000 i utbytte (jeg kan kanskje ikke ta dette ut før tidlig i 2016?).

Da blir det 28% av 400.000 + 28% av 200.000.

Om jeg får samme overskudd og tar ut like mye lønn i 2016, da skattes det bare 28% av de nye 400.000 og IKKE av de 200.000 som står igjen fra 2015?

Hva er skjerminsgfradrag - f.eks i mitt eksempel.

Hvam/hvor mange må sitte i styret. Hvordan «utføres» styremøter og styrereferat. Og generalforsamling - og referat.
Alt dette skal legges ved regnskap på årets slutt?

Hvor mye ekstraarbeid for regnskapsfører blir dette (om jeg dropper lønn). Bare redd dette skal blir veldig kostbart.

PS, info under er ment for videre undersøkelse hos regnskapsfører, revisor e.l.:

Når du allerede har en inntekt på 900 000 vil skatten på lønn og utbytte fra et evt AS være omtrent akkurat den samme. Ca 48% (toppskatt på lønn og 28%+28%=48 på utbytte).

Siden du har makset pensjonsbeløpet og ikke har noe å tjene på evt sykepenger ved sykdom ville jeg vurdert utbytte.

Skjermingsfradraget regnes ut fra skjermingsrenten og aksjeverdi og vil ikke utgjøre nevneverdig sum i ditt tilfelle. (skal utligne forskjellen mellom å skyte inn penger via aksjer vs lån).

Et as vil koste litt mer i administrasjon, ca 4-10 000.

Jeg driver et enkeltmannsforetak som nå begynner å gå litt dårlig, og jeg er redd jeg må avvikle det innen to mnd. Hvis jeg omgjør dette til AS nå, hvor lang tid vil det gå før jeg har rett på dagpenger ved en evt. konkurs? Er det noe slags karantenetid?

Du må ha tjent mer enn 1,5G brutto i løpet av det siste kalenderåret for å kunne få dagpenger. Det tilsvarer litt over 132 000 i bruttolønn pr idag.

Usikker på hva du mener med karantenetid. Du kan få karantenetid ved en eller flere konkurser, men mener du ikke får dette ved første AS som går konkurs. Karantenetidene også gjelder ofte kun innenfor samme bransje og ikke andre bransjer.

hei..

morsomt at det kommer fram så mange interessante kommentarer her.

Jeg har tenkt litt angående noen punkter, og dette relaterer til budbil bransjen.

Ift reiser for ENK, så må man vel skrive inn bilen på firma og kun bruke denne i yrket om det skal kunne være en dugelig løsning? men likevel har du jo kun salgsinntekt - driftskostnader. 39% skatt på toppen her.

Ift reiser for AS, her kan du arbeidsgiver (firma) godtgjøre privatperson/arbeidstaker (meg) direkte.
Blir det da = (Salgsinntekt - fradrag for godtgjørelse/bom/osv) ganger skatt (hvor mye kan man regne på seg selv ansatt i eget firma hvis man drøyt regner ut?) + godtgjørelse..

Jeg forestiller meg da følgende:

ENK 70'000 eks mva salg - 15000 driftfradrag = 55000 x 0.39 = 21450 skatt ..
70000 - 21450 = 48550

AS 70000 eks mva salg - 26000 (utbetalt kjøregodtgjørelse) driftsfradrag = resultat 44000
feriepenger egen ansatt ca 1% måneden = 440
arbeidsgiveravgift = 6204
pensjonsparing otp = 1916
ordinær skatt = 12320
totale trekk fra resultat 20880
utbetalt 23120 + kjøregodtgjørelse 26000 = 49120

jeg tenker at kjøregodtgjørelse dekker endel mere enn faktiske reele kostnader, men den slår da selvfølgelig mere uheldig ut ved reparasjoner og slikt. jeg tror virkelig ikke at hvis jeg får godtgjørelse på 4,05 x 2000 km at min faktiske utgift for å kjøre de km står i stil med utbetalt godtgjørelse, faktiske utgifter ligger lavere.

og her mangler jeg konkret informasjon om hvordan og hva som faktisk kan trekkes fra i forbindelse med enk og hvordan man får bilen inn i enk (og til hvilken kostnad)...
samt om det er andre goder /fradrag man kan få ved as...

gi gjerne innspill

Sider

Skriv kommentar

Relaterte begreper

Hva er NUF? NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak) er en filial av et utenlandsk selskap, ofte et engelsk aksj...

Relaterte artikler

Fordeler og ulemper - Aksjeselskap og NUF vs enkeltpersonforetak Enkeltpersonforetak kan bare velges dersom virksomheten skal ha en eier. Ved flere eiere må man velge aksjeselskap, NUF eller ansvarlig selskap.
Nyhet: Gjør om ditt NUF til Aksjeselskap - skattefri omdannelse! Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 at et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) hjemmehørende i Norge skal kunne omdannes skattefritt t...
Fordeler og ulemper - NUF vs Aksjeselskap Her er en oversikt over de viktigste forskjellene mellom selskapsformene aksjeselskap og NUF:
Når kan man utbetale utbytte fra et NUF? Når man kan utbetale utbytte fra et NUF kommer an på: 1. Hvilket land NUFet er stiftet i og dette landets regler. 2. Leverandøren av NUF-selskapet dit...
Må jeg levere selvangivelse/ligning og årsregnskap i et NUF? Ja, og man må levere årsregnskap og selvangivelse i et NUF. Dette gjelder selv om NUFet ikke har hatt noen aktivitet. Vi har imidlertid erfart at et N...
Må jeg føre regnskap i et NUF? Ja, et NUF følger svært mange av de samme kravene som et AS. Et av disse er å føre regnskap, inkludert å levere årlig selvangivelse til Skatteetaten...