Har ansatte krav på ferie om sommeren?

Ja, alle ansatte har om de ønsker det krav på tre ukers sammenhengende ferie i løpet av månedene juni, juli, august eller september. Dersom ansatt og arbeidsgiver ikke blir enig om når ferien skal avvikles bestemmes ferieavviklingen av arbeidsgiver. Arbeidstaker har imidlertid krav på beskjed om når ferien skal avvikles senest 2 måneder før ferien starter.

Resten av ferien kan, dersom enighet ikke oppnås, avvikles når det passer for arbeidsgiver, forutsatt minimum 2 måneders varsel.

Kilde: Ferieloven

Skriv kommentar