Prosessen som omhandler avslutning av regnskapet for året, inkludert utarbeidelse av ligningspapirer og årsregnskap.