Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet hvor aksjeeierne ikke har noen personlige forpliktelser utenom de minimum 30 000 som er innskutt i aksjekapital.