Arbeidsgiveravgift (AGA) er en avgift alle selskaper må betale på sine totale lønnskostnader (lønn, naturalytelser, pensjonskostnader mv).

Avgiften varierer fra 0% (Finnmark og Nord-Troms) til 14,1% (større byer og sentrale strøk) og betales terminvis annen hver måned sammen med forskuddstrekk.