Arbeidsreiser brukes på reiser fra hjemmet og til fast jobbsted. Dette gis det ingen kilometergodtgjørelse for fra arbeidsgiver, men derimot fratrekk på personling selvangivelse.