Dersom du er usikker på den skatte- eller avgiftsmessige behandlingen av en potensiell transaksjon kan du be om en bindende forhåndsuttalelse (BFU) fra Skatteetaten. Svaret på en bindende forhåndsuttalelse er bindende for Skatteetaten, slik at de må behandle ligningen din i henhold til svaret de har gitt. En BFU er imidlertid ikke bindende for deg slik at du ikke er forpliktet til å gjennomføre transaksjonen.