Bokføringsplikt vil si plikt til å føre regnskap i henhold til Bokføringsloven og Bokføringsforskriften. Alle som har regnskapsplikt, plikt til å levere næringsoppgave (dvs alle som driver næringsvirksomhet uavhengig av selskapsform) eller omsetningsoppgave har bokføringsplikt.