Registrering i merverdiavgiftsregisteret før omsetningsgrensen på kr 50.000 er passert. Vilkår for forhåndsregistrering framgår i Merverdiavgiftsloven § 2-4