Omhandler reglene om skattefri utleie av under 50% av egen bolig. Fritaksligning medfører at man ikke betaler skatt av utleieinntektene, men får samtidig ikke fradrag for kostnadene forbundet med vedlikehold etc.