I henhold til fritaksmetoden er utbytte fra eller gevinster ved salg av aksjer i selskaper hjemmehørende innenfor EU/EØS skattefrie. Fritaksmetoden gjelder kun for aksjeselskap og NUF, ikke for privatpersoner eller enkeltpersonforetak.