Holdingselskap er et populært begrep på et selskap (NUF eller aksjeselskap) som eier ett eller flere andre selskaper. Vanligvis brukt for skattetilpasning, på grunn av fritaksmetoden, og spredning av risiko.