Lønns og trekkoppgave er en oversikt over totalt utbetalt lønn, trukket skattetrekk og andre skattepliktige fordeler gitt til hver enkelt ansatt i løpet av inntektsåret. Lønns og trekkoppgavene må sendes senest 31. januar påfølgende år. Oppgavene danner grunnlaget for de ansattes ferdigutfylte selvangivelse, og totalt innberettet beløp må stemme overens med terminoppgavene som er sendt inn i løpet av året.