Ligningspapirer er en fellesbetegnelse på selvangivelse med vedlegg (næringsoppgave etc) som årlig skal sendes inn til Skatteetaten innen 31. mai. Dette danner grunnlaget for skatteleggningen av selskapet.