Marginalskatt er skattesatsen som betales på den siste kronen man tjener. I 2012 er høyeste marginalskatt på lønnsinntekt (fra eget aksjeselskap eller NUF) inkludert arbeidsgiveravgift 54,3% og på næringsinntekt 51%. Begge satsene gjelder for inntekter over 796 400. For lavere inntekter er marginalskatten lavere. Selskapsskatt og utbytteskatt er flat og utgjør totalt 48,16%.