Hovedregelen er at salg av varer og tjenester er merverdiavgiftspliktig med standard sats 25%. Alle bedrifter som selger varer eller tjenester som ikke er spesifikt unntatt merverdiavgift i Merverdiavgiftsloven er derfor merverdiavgiftspliktig og må registreres i merverdiavgiftsregisteret når omsetningen overstiger kr 50.000. Dette omfatter plikt til å levere omsetningsoppgave.