Enhver bedrift som har merverdiavgiftsplikt i henhold til Merverdiavgiftsloven.