Som næringsinntekt regnes all inntekt, etter fradrag for kostnader, fra næringsvirksomhet i enkeltpersonforetak. Næringsinntekt skattes med høy trygdeavgift (11%) + skatt på alminnelig inntekt (28%) + evt toppskatt ved inntekt over 471 200. Næringsinntekt gir ikke rett på dagpenger ved arbeidsledighet og kun 65% sykepenger fom 16 sykedag.