Alle som driver næringsvirksomhet (enkeltmannsforetak, aksjeselskap, NUF mv) må årlig levere næringsoppgave som vedlegg til selvangivelsen. På næringsoppgaven framgår alle inntekter og kostnader fordelt på regnskapskonto, og det regnes det ut skattepliktig overskudd fra næring etter reglene i Skatteloven.