Alle som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt (dvs overskudd etter fradrag for kostnader) anses for å drive næringsvirksomhet. Det er irrelevant om virksomheten faktisk går med overskudd. Næringsvirksomhet medfører bokføringsplikt, merverdiavgiftsplikt og at inntekten skattes som næringsinntekt. Det motsatte av næringsvirksomhet er hobbyvirksomhet.