Omsetningsoppgave er en oversikt alle merverdiavgiftspliktige må til Skatteetaten over total omsetning fordelt på merverdiavgiftspliktig omsetning (brutt ned på 25%, 14% og 8%) og omsetning fritatt for merverdiavgift. Fra omsetningen regnes utgående merverdiavgift, og det trekkes fra inngående merverdiavgift når det beregnes hvor mye som må betales inn. Omsetningsoppgaven må sendes annenhver måned (10. april for januar-februar, 10. juni for mars-april osv), men man kan søke om å få levere årsoppgave (frist 31. mars) ved omsetning under 1 million.