Overskudd er kort sagt inntekter minus kostnader. For aksjeselskap og NUF framgår regnskapsmessig overskudd av årsregnskapet, mens skattemessig overskudd (grunnlag for 28% selskapsskatt) framgår av næringsoppgaven. Disse er ikke nødvendigvis like på grunn av enkelte forskjellige skattemessige og regnskapsmessige fradragsregler. F. eks er ikke alle kostnader skattemessig fradragsberettiget, og det er forskjellige regnskapsmessige og skattemessige regler for avskrivninger.