Et regnskapsår er normalt fra 1. Januar til 31. Desember samme år.

Avvikende regnskapsår kan benyttes om virksomheten er av sessonmessig art.

Avvikende regnksapsår er uansett ikke å anbefale da dette vil gi merarbeid og systemutfordringer.