Regnskapsplikt vil si plikt til å levere årlig årsregnskap og årsberetning iht Regnskapsloven til Brønnøysundregistrene. Alle aksjeselskap og NUF har regnskapsplikt. Enkeltpersonforetak har kun regnskapsplikt ved omsetning over 20 millioner eller ansatte over 20 årsverk.