Alle personer og selskaper må levere årlig selvangivelse til Skatteetaten. For næringsdrivende er fristen 31. mai, og det må fylles inn næringsoppgave og i mange tilfeller flere andre skjemaer som vedlegg til selvangivelsen. Selvangivelsen er for næringsdrivende nært knyttet til næringsoppgaven som sammen danner grunnlaget for skattemessig overskudd og betaling av selskapsskatt.