Sepa står for "Single Euro Payments Area" og er en standard for betalinger i Euro innenfor EU og EØS. Det har som mål og gjøre transaksjoner i euro mellom banker enklere.