Alle bedrifter som betaler ut lønn må ved utbetalingen foreta et skattetrekk. Skattetrekket må iht Skattebetalingsloven overføres til en skattetrekkskonto samtidig som lønnen utbetales. En skattetrekkskonto er en spesiell konto som kun kan brukes til å betale skattetrekket til kemneren. For annen bruk av kontoen må man søke om tillatelse fra kemneren.