Annen hver måned må alle bedrifter med ansatte (også hvor kun eier er ansatt) sende terminoppgave hvor det rapporteres total utbetalt lønn og andre skattepliktige fordeler samt trukket skattetrekk i løpet av terminen. Dette danner grunnlaget for innbetaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk til kemneren. Terminoppgaven sendes via Altinn.no. Innsendings- og betalingsfrist er den 15. i måneden etter utløpet av terminen, dvs 15. mars for januar-februar, 15. mai for mars-april osv.