Dersom en person eller selskap gir uriktige eller ufullstendige opplysninger til Skatteetaten, eller man har unnlatt å levere selvangivelse eller næringsoppgave, kan man ilegges tilleggsskatt dersom dette har ført til eller kunne ført til lavere skatt. Tilleggsskatten utgjør minst 30% av skatten som er unndratt og maksimum 60%.