Man risikerer ulovfestet gjennomskjæring dersom en transaksjon hovedsaklig er skattemessig motivert (dvs at årsaken til at man gjennomfører transaksjonen er for å få lavere skatt), og transaksjonen går mot formålet med skattereglene. Skatteetaten kan i slike tilfeller skjære gjennom og beskatte en som om transaksjonen aldri har funnet sted, i tillegg til at man risikerer tilleggsskatt på mellom 30% og 60%. Eksempel på en transaksjon som risikerer gjennomskjæring er utbetaling av lønn til ikke arbeidende ektefelle eller barn for å oppnå lavere skatt. Ofte er en transaksjon i grenseland, da kan man be Skatteetaten om en bindende forhåndsuttalelse før transaksjonen gjennomføres.