Utbytte er en utdeling av overskudd fra et aksjeselskap eller NUF til eierne. Utbytte må deles ut med likt beløp pr aksje, og kan som regel kun deles ut etter avlagt årsregnskap (dvs året etter pengene er opptjent). Alt utbytte utover skjermingsfradrag er skattepliktig med 28%. Total skatt på utbytte, inkludert selskapsskatt på overskudd, er 48,16%.