Utgående merverdiavgift er merverdiavgiften momspliktige bedrifter krever inn fra sine kunder. Denne skal terminvis, med fradrag av inngående merverdiavgift, rapporteres på omsetningsoppgave og innbetales til Skatteetaten.